ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.digitalmarketingconf.com honlap látogatóinak adatkezeléséhez

Az adatkezelés célja: a www.digitalmarketingconf.com portál látogatása során az EVERENGINE Korlátolt Felelősségű Társaság a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 3650 nap.
A www.digitalmarketingconf.com címen elérhető portál html kódja az EVERENGINE Korlátolt Felelősségű Társaságtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
www.digitalmarketingconf.com honlap látogatóinak adatkezeléséhez

A www.digitalmarketingconf.com honlapon történő regisztrációmmal, illetve online vásárlásommal/megrendelésemmel hozzájárulok, hogy a honlapra való látogatás dátumát és időpontját, a számítógépem, vagy egyéb böngészésre alkalmas informatikai eszközöm IP címét, böngészőjének típusát, az általam megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címét, mint adatokat az EVERENGINE Korlátolt Felelősségű Társaság a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítse, azt a honlap megtekintésétől számított 3650 napig adatként kezelje.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
marketing célú adatkezeléshez

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, faxszám, cégnév, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a regisztráció dátuma és időpontja, a rendelés dátuma és időpontja, a rendelés adatai.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 5 évig őrizzük meg.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
marketing célú adatkezeléshez

A www.digitalmarketingconf.com honlapon történő regisztrációmmal, illetve online vásárlásommal/megrendelésemmel hozzájárulok, hogy a felhasználónevemet jelszavamat, vezeték- és keresztnevemet, e-mail címeimet, telefonszámaimat, faxszámaimat, cégnevemet, hírlevél feliratkozási hozzájárulásomat, a regisztrációm dátumát és időpontját, a rendelés dátumát és időpontját, a rendelés adatait az EVERENGINE Korlátolt Felelősségű Társaság a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése érdekében rögzítse, azt az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig, a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig adatként kezelje.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSRÓL
hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés és gazdasági reklámtevékenység

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, dátum, időpont.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett címen lehet kérni.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
hírlevéllel kapcsolatos adatkezeléshez és hírlevél küldéséhez

A www.digitalmarketingconf.com honlapon történő regisztrációmmal, illetve online vásárlásommal/megrendelésemmel hozzájárulok ahhoz, hogy az EVERENGINE Korlátolt Felelősségű Társaság gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírleveleket küldjön részemre, amelyben tájékoztat az aktuális információkról, valamint termékekről, ennek céljából pedig azonosítószámomat, nevemet, e-mail címemet, rögzítse, azt a jelen hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, adatként kezelje.

WordPress Lightbox Plugin